พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท พาราไซแอนติฟิค จำกัด
www.barascientific.com